Siirry sisältöön

Kognitiivisen toimintakyvyn tietokonetestit

Ajopolilla on käytössä itävaltalainen tietokoneavusteinen Vienna DrivePlus-testistö täydennyksenään näönvaraisen etsimisen tehtävä.

DrivePlus-testistöllä voidaan tehokkaasti arvioida näön käyttöä näönvaraisen etsinnän, nopean havainnoinnin ja toiminnallisen havaintokentän vaakatason laajuuden arvioinnissa. Testillä voidaan myös tutkia työskentelyn nopeutta aikapaineisissa, kiireluonteisissa, valintareagoinnin tehtävissä.

DrivePlus-testien lisäksi käytetään tarvittaessa tavanomaisia näköhahmotuksen sekä tarkkaavaisuuden kohdentamisen ja jakamisen tehtäviä sekä tarpeen mukaan myös päättelykyvyn ja muistamisen tehtäviä.

Harkinta- ja arvostelukyvyn sekä ajomatkojen ennakkosuunnittelun kysymyksissä käytetään usein myös läheisen haastattelua.​

Päivitetty: 13.10.2020 17:57

 ‭(Piilotettu)‬ Hoitopaikat