Siirry sisältöön

​Ääniterapia

Ensimmäisellä ääniterapiakäynnillä puheterapeutti tutkii potilaan ääntä. Tutkimuksen perusteella päätetään terapian aloittamisesta ja laaditaan terapiasuunnitelma.

Jatkokäynneillä tehdään puheterapeutin ohjauksessa erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia, jotka tähtäävät yleensä äänen laadun, kestävyyden ja äänentuottotekniikan parantamiseen.

Terapiassa harjoitetaan ääntöhengityksen ja kurkunpään säätelyä. Keskeistä on kotiharjoitusten tekeminen päivittäin terapiakäynnillä saadun ohjeen mukaan.

Ääniterapiaan sisältyy myös ääniergonomiaa, joka tarkoittaa ääntä ja äänentuottoa rasittavien tekijöiden kartoittamista ja korjaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti työolosuhteiden ääniergonomiaan.

Lisäksi äänihäiriöpotilaille voidaan lainata kokeilukäyttöön äänenvahvistuslaitteita ja tarvittaessa tehdään suosituksia niiden hankinnasta.

Ääniterapiakäyntien määrä riippuu häiriön laadusta ja vaikeusasteesta. Keskimäärin käyntejä tulee 3-10. Ääniterapia toteutetaan yleensä viikoittaisin käynnein.

Puheterapeutin toteuttama ääniterapia voi tapahtua Tyksissä foniatrian poliklinikalla tai tietyissä terveyskeskuksissa.

Foniatrian poliklinikan puheterapeutit ovat perehtyneitä erityisesti äänihäiriöiden hoitoon, ääniergonomiaan ja äänihäiriöisten henkilöiden tarvitsemiin apuvälineisiin. Lisäksi puheterapeutit ovat kouluttautuneet työterveyshuollon asiantuntijapuheterapeuteiksi. 

Päivitetty: 13.10.2020 17:57

 Hoitopaikat

 

 

Foniatrian poliklinikkaGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b