Siirry sisältöön

​Aivovammat lapsilla

Lasten lievät aivovammat ovat tavallinen lääkäriin hakeutumisen syy. Pienellä osalla lapsista on kuitenkin kliinisesti merkittävä aivovamma, jonka tunnistaminen on alkuvaiheen hoidon ja tutkimusten tärkein tavoite.

Erittäin lievästä aivovammasta eli niin sanotusta aivotärähdyksestä toipuminen tapahtuu lapsilla varsin nopeasti. Haasteena on tunnistaa seurantaa tarvitsevat lapset.

Tavallisia oireita on päähän kohdistuneen iskun jälkeen päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu, huimaus ja uneliaisuus sekä sekavuus. Tyypillisesti nämä oireet helpottavat ja häviävät muutamassa päivässä

Jos päähän kohdistunutta iskua seuraa tajuttomuus, muistinmenetys, sekavuus tai kouristelu on kyse merkittävämmästä aivovammasta kuin aivotärähdyksestä. Tällöin tulee hakeutua lääkäriin.

Aivovammojen tutkimus

Ensivaiheen tutkimusten tärkein tavoite on selvittää mahdollista neurokirurgista hoitoa vaativa vamma ja estää sen paheneminen. Erittäin lievän tai lievän vamman saanutta potilasta voidaan hoitaa lähimmässä avoterveydenhuollon vastaanottopisteessä.  

Jos lapsen tilassa tapahtuu selvä muutos, ilmenee sekavuutta, tajunnantilan muuttumista tai reagoimattomuutta ympäristöön, lapsi pitää toimittaa sairaalaan arviointia ja seurantaa varten.

Akuutin aivovamman yhteydessä pään TT-tutkimus on ensisijainen kuvantamismenetelmä sen hyvän saatavuuden, nopeuden sekä kallon murtumien ja tuoreen verenvuodon havaitsemisen vuoksi. TT-tutkimusta suunniteltaessa on huomioitava sen aiheuttama säderasitus haittavaikutuksineen.

Aivojen magneettitutkimus on seuraava tutkimusmenetelmä, jos TT-tutkimuksessa ei havaita poikkeavuuksia, mutta jos oireet silti viittaavat merkittävään vammaan.  Jos lapsi toipuu aivotärähdyksen jälkeen muutamassa päivässä, niin aivojen rutiininomainen kuvantaminen ei ole tarpeen.

Seurannan tarve tapauskohtaista

Yleensä lasten lievissä aivovammoissa riittää 12–24 tunnin sairaalaseuranta, jos oireet ovat joko hävinneet tai selvästi lievittyneet, ja potilas voidaan kotiuttaa. Kouluun ja liikuntaharrastuksiin lapsi voi palata oireiden hävittyä.

Seurantakäynnin tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tärkeintä on varmistaa, että toipuminen on sujunut odotusten mukaisesti. 

Aivotärähdyksen  jälkeen ei tarvita seurantakäyntiä. Perheen tulee ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos oireet pahenevat tai pitkittyvät yli kaksi viikkoa kestäviksi.

Lapsen lievässä aivovammassa, johon on liittynyt tajuttomuutta, muistinmenetys tai sekavuutta tai neurologisia löydöksiä, suositellaan seuranta-arviota 1–3 kk tapaturmasta. Myös aivojen magneettikuvausta suositellaan lähiviikkoina vamman sattumisesta, mikäli sitä ei ole tehty akuutissa vaiheessa.

Hoitoennuste ja kuntoutus

Lasten lievien aivovammojen ennuste on pääsääntöisesti hyvä, ja hyvin lievissä vammoissa kognitiivinen suorituskyky säilyy ennallaan. Vaikeissa lasten aivovammoissa lopullinen vaikeusaste arvioidaan seurannan ja mahdollisten tutkimusten perusteella.

Pitkäaikaiskuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen ikä, kehitystaso ja toimintakyky huomioiden. Kuntoutuksen suunnittelussa huomioidaan koko perhe, lapsen päiväkoti tai koulu, ja yhteistyötä tehdään niin Kelan kuin erilaisten kuntoutuslaitosten kanssa.

Päivitetty: 9.7.2021 15:41

 Hoitopaikat

 

 

Lasten ja nuorten kirurgian ja ortopedian vuodeosastoGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Lastenneurologian ja kehitysneurologian vastaanototGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b