Siirry sisältöön

Ajoterveysarviointi

Liikennelääketiede selvittää ajoterveyteen vaikuttavia tekijöitä arvioiden mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sairauden tai sairauksien vaikutusta ajokykyyn.

Äkillinen sairastuminen voi vaatia erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa. Ajokyky voi muuttua nopeasti.

Sairastumisen vuoksi voi olla tarpeen rajoittaa ajolupaa määräaikaisesti sairaudesta toipumisen ajaksi.  Tällöin siitä tehdään merkintä sairauskertomukseen ja potilas saa tästä sairauskertomusmerkinnästä itselleen kopion. Ajokiellon aikana ei tulisi ajaa koska liikennevakuutusyhtiöt voivat katsoa etteivät ne ole korvausvelvollisia tässä tilanteessa.

Ammattikuljettajien ajoterveyttä seurataan 45-vuotiaasta alkaen viiden vuoden välein mutta se ei yksin takaa ajoterveyden säilymistä. Ajokykyä tulee nykyisen asetuksen mukaisesti arvioida kokonaisvaltaisesti jokaisella lääkärin vastaanotolla ja kirjata tästä merkintä sairauskertomuksiin. Vastuu ajoneuvon kuljettamisesta on kuitenkin aina kuljettajalla kuten myös vastuu omasta ajoterveydestä.

Ajokyky

Ajokyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä ja henkisiä edellytyksiä kuljettaa moottoriajoneuvoa turvallisesti.

Ajokyvyn kannalta tärkeitä taitoja ovat

  • havaintotoiminnot: aktiivinen ja molemminpuolinen (sekä vasemman että oikean puolen) liikenneympäristön tarkkailu näön- ja kuulonvaraisesti
  • vireystilan ja tarkkaavuuden ylläpitäminen
  • samanaikaisesti eri seikkoja huomioiva päätöksenteko ja joustava päätösten muuttamisen kyky
  • huomion kiinnittäminen olennaiseen
  • oman toiminnan ennakointi, suunnittelu ja arviointi liikennetilanteessa
  • kyky suunnan, etäisyyksien, nopeuksien ja ajankäytön arvioimiseen
  • opitun tunnistaminen ja aktiivinen mieleen palauttaminen
  • liikesarjojen hallinta ylä- ja alaraajoissa
  • tunteiden hallinta erityistilanteissa.
Päivitetty: 14.10.2021 14:59