Siirry sisältöön

​Autismi ja vaikeat kehityksen ongelmat lapsilla

Epäiltäessä lapsella vaikea-asteista tai laaja-alaista kehityksen ongelmaa, tulee perusterveydenhuollon tasolla aloittaa alustavat kehitystasotutkimukset ja varhaiskuntoutus. Tämän jälkeen tutkimuksia jatketaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon lastenneurologisessa yksikössä.

Tyksissä alle kouluikäisten lasten kehityshäiriöiden tutkimusjakso toteutetaan lastenneurologian päiväsairaalassa. Kouluikäisten, alle 16-vuotiaiden tutkimusjakso toteutetaan lastenneurologian kuntoutuspoliklinikalla.

Tutkimusjakso päättyy kuntoutuspalaveriin, jossa yhdessä perheen ja työryhmän kanssa laaditaan lapselle yksilöllinen, tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma. Oireiston laajuudesta riippuen kehitysseuranta toteutetaan tämän jälkeen joko erikoissairaanhoidossa, kotikunnassa tai kehitysvammaisilla lapsilla kehitysvammaneuvolassa.

Oireiden esiintyminen

Autismityyppisiä häiriöitä esiintyy noin 1 % väestöstä. Niihin kuuluvat esim. noin 1–2 vuotiaana ensioireita aiheuttava lapsuusiän autismi sekä myöhemmin esille tuleva Aspergerin oireyhtymä.

Autistisessa kehityshäiriössä lapsen kehitys on poikkeava erityisesti vuorovaikutuksen, kielen kehityksen ja sen myötä myös sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Autistisen kehityshäiriön oireet ja ilmiasu vaihtelevat iän myötä. Poikkeavia käyttäytymispiirteitä esiintyy älyltään kaikentasoisilla henkilöillä ja monien eri sairauksien yhteydessä.

Tutkimus, hoito ja kuntoutus

Noudatamme autismin diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta viime vuosina annettuja suosituksia. Diagnoosiin tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, ja diagnoosi tarkentuu usein iän myötä. Tärkeää on kokonaisvaltaisen, yhteisöllisen kuntoutuksen varhainen aloittaminen.

Kuntoutuksen painopisteenä on kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen opettaminen perheen ja päivähoidon ohjauksen kautta. Tarvittaessa aloitetaan myös yksilöllinen kuntoutus esim. puhe- tai toimintaterapian muodossa.

Lisätietoa

Autismi (Autismi- ja aspergerliitto ry)

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret) (Käypä hoito)

Kielellinen erityisvaikeus lapsilla ja nuorilla (dysfasia) (Käypä hoito)

Päivitetty: 31.8.2021 13:04

 Hoitopaikat

 

 

Lastenneurologian ja kehitysneurologian vastaanototGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b