Siirry sisältöön

Hematologiset hoidot

Hematologialla tarkoitetaan lääketieteen erikoisalaa, joka tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Laboratoriotutkimuksissa havaittavat muutokset verisolujen määrässä herättävät yleensä epäilyn mahdollisesta veritaudista. Hematologista sairautta epäiltäessä potilaat tutkitaan perusteellisesti ottamalla erilaisia veri- ja luuydinnäytteitä. Näytteet tutkitaan veritauteihin erikoistuneissa laboratorioissa. Diagnoosin varmistuttua hoitoihin edetään nopeasti. Pahanlaatuisten veritautien hoidot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja suuri osa potilaista voidaan parantaa joko solunsalpaajahoidoilla tai kantasolujensiirroilla.

Jokaiselle potilaalle laaditaan oma yksilöllinen hoitosuunnitelma uusimman tutkimustiedon perusteella. Hoitosuunnitelmaan vaikuttaa itse sairauden lisäksi myös potilaan yleiskunto, ikä ja mahdolliset muut sairaudet. Siksi samaa tautia sairastavien hoitosuunnitelmissa voi olla eroja.

Pahanlaatuisia veritauteja hoidetaan lääkehoidolla, useimmiten solunsalpaajilla. Solunsalpaajahoidot ovat kuuriluonteisesti toteutettavaa lääkehoitoa, jota voidaan antaa suun kautta tabletteina, suonensisäisesti infuusioina tai pistoksena lihakseen, ihon alle tai selkäydinkanavaan. Solunsalpaajakuurit kestävät yleensä 1-9 päivää, jonka jälkeen pidetään muutaman viikon tauko ennen seuraavaa hoitokuuria.

Lääkehoitojen lisäksi hematologisia sairauksia voidaan hoitaa kantasolusiirroilla. Kantasolusiirrolla tarkoitetaan verestä tai luuytimestä kerättyjen kantasolujen antoa potilaalle. Soluja voidaan kerätä potilaalta itseltä (autologinen kantasolusiirto), potilaan perheenjäseneltä tai tuntemattomalta sopivalta vapaaehtoiselta rekisteriluovuttajalta (SPR) (allogeeninen kantasolusiirto). Siirtoon tarvittavia kantasoluja pystytään keräämään osastollamme verestä. Kantasolusiirtohoidossa potilas on yhtäjaksoisesti osastolla noin neljä viikkoa. Hoitojakson jälkeen seuranta jatkuu tiiviisti ja potilas voi tarvita tukihoitoja.​

Tukihoidot

 

Hematologiset sairaudet ja hoidot altistavat infektioille, joten osastollamme hoidetaan myös erilaisia infektioita. Tarttuvaa infektioita sairastavat potilaat hoidetaan yhden hengen eristyshuoneissa tartunnan ehkäisemiseksi. Infektioita hoidetaan tavallisesti suonensisäisillä antibioottitiputuksilla ja oireiden mukaisella hoidolla, esimerkiksi kuumetta alentavilla lääkkeillä.

Hematologisiin hoitoihin voi liittyä pahoinvointia ja ruokahaluttomuutta. Pahoinvointia pyritään ehkäisemään ja hoitamaan tehokkailla pahoinvoinninestolääkkeillä. Osastollamme pyritään lisäksi toteuttamaan potilaiden ruokatoiveita tilaamalla keittiöltä potilaiden toiveruokia. Potilasruokapalveluista vastaa Arkea oy.

Monet hematologiset sairaudet ja hoidot voivat laskea veren solujen määrää. Tällöin tarvitaan verensiirtoa. Verituotteiden antaminen on yksi tärkeimmistä tukihoidoistamme.

Hematologisten sairauksien hoidot voivat kestää pitkään ja sairaalassaolojaksot voivat olla pitkiä. Sairauden toteaminen ja pitkät hoidot voivat olla henkisesti raskaita ja vaikuttaa potilaan mielialaan. Sairauden ja hoidon aiheuttamista tunteista on hyvä keskustella hoitojaksojen aikana osaston henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa keskusteluapua saa myös psykiatriselta sairaanhoitajalta, psykiatrilta tai sairaalapastorilta.

Sairastuminen ja hoidon kustannukset voivat aiheuttaa kysymyksiä toimeentuloon ja korvauksiin liittyen. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa näissä asioissa.
Osastollamme tapaat tarvittaessa myös fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin.

Hoitojen Jälkeen


Kun tarvittavat lääkehoidot tai mahdollinen kantasolusiirto on tehty, voidaan tarvittaessa jatkaa ylläpitohoitoa tai jäädä seuraamaan tilannetta. Seuranta ja mahdollinen ylläpitohoito voidaan usein toteuttaa kotipaikkakunnan terveydenhuollossa. Jatkohoidosta sovitaan aina tapauskohtaisesti lääkärin kanssa.

Lisätietoa

Kantasolurekisteri (SPR Veripalvelu)

Päivitetty: 18.9.2020 11:16

 Hoitopaikat

 

 

Hematologian poliklinikkaGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
KantasolusiirtoyksikköGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologian osastoGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Kantasairaala, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b