Siirry sisältöön

​Käsikirurgia

Käsikirurgiassa tutkitaan ja hoidetaan käden alueen sairauksia, vammoja ja vammojen jälkitiloja. Näihin kuuluvat 

  • rasitusperäiset vaivat
  • nivelkulumat
  • hermopinteet ja hermovammat
  • nivel- ja jännetulehdukset
  • käden alueen murtumat ja nivelten sijoiltaanmenot
  • jännevammat
  • käden infektiot sekä 
  • raajojen tai raajan osien tapaturmaiset irtoamiset.

Käsikirurgian yleisimpiä toimenpiteitä ovat hermopinteiden vapautusleikkaukset sekä murtumien kiinnitysleikkaukset. Myös jänteisiin ja nivelsiderakenteisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat yleisiä.

Käden ja yläraajan toiminnan palauttamisessa leikkausten ja vammojen jälkikuntoutuksessa on käsikirurgien ohjaamalla kuntoutustoiminnalla eli käsiterapialla erittäin suuri merkitys . Käsikirurgit tekevät läheistä yhteistyötä toiminta- ja fysioterapeuttien kanssa, joiden ohjauksessa potilaan kuntoutus tapahtuu.

Pääosa etukäteen sovituista käsikirurgisista toimenpiteistä sekä vuodeosastohoitoa vaativa käsikirurgia tehdään Tyksin Kirurgisessa sairaalassa. Käden pienkirurgisia toimenpiteitä tehdään myös Salon, Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa. Valtaosa toimenpiteistä on päiväkirurgisia, jolloin potilas pystyy palaamaan kotiinsa samana päivänä.

Osa vaativista synnynnäisistä puutoksista ja halvauksien tai vammojen jälkitiloista on valtakunnallisesti keskitetty Hyksiin Helsinkiin ja Taysiin Tampereelle.

Rannekanavaoireyhtymän leikkaus

Rannekanavaoireyhtymä on yleinen hermopinne ranteen alueella. Tyypillisesti peukalo, etusormi ja keskisormi puutuvat. Puutuneisuus ja särky saattavat herätellä aamuyöstä. Öisin käytettävä rannetuki auttaa usein alkuvaiheen oireisiin.

Leikkauksessa hermopinne vapautetaan katkaisemalla poikittainen ranteen pidäkeside. Rannekanavaleikkauksia tehdään Tyksissä polikliinisesti paikallispuudutuksessa (n.s. "POKI-toimenpide"). 

Kyynärhermon pinteen leikkaus

Kyynärhermo on useimmiten pinteessä kyynärpään alueella. Tällöin puutuneisuutta esiintyy pikkurillissä ja nimettömässä sormessa.

Leikkauksessa hermo vapautetaan kyynärpään alueelle tehtävästä ihoavauksesta. Kyynärhermon vapautusleikkauksia tehdään Tyksissä päiväkirurgisesti.

Napsusormen leikkaus

Sormen koukistajajänteen jännetupen tulehdus voi johtaa jännetupen ahtaumaan, jolloin jänne alkaa sormen koukistuessa tai ojentuessa napsahtaa (napsusormi). Vaiva hoidetaan yleensä kortisonipistoksella jännetuppeen.

Leikkaushoitoon turvaudutaan, jos pistoshoito ei auta. Leikkauksessa jännetuppi halkaistaan, jotta jänne voi taas liikkua vapaasti. Tyksissä tehdään napsusormen leikkauksia paikallispuudutuksessa.

Kämmenen kalvokurouman (Dupuytrenin tauti) leikkaus

Kämmenen kalvokurouma eli Dupuytrenin tauti on yleinen sormien koukkuasennon syy. Tautia esiintyy eniten iäkkäillä. Tauti johtuu kämmenkalvon kovettumasta, joka johtaa kalvojuosteiden kasaan vetäytymiseen ja sormien koukistumiseen. Lieviä tautitapauksia voidaan hoitaa avaamalla juoste neulalla, tai liuottamalla juoste lääkeaineella.

Leikkauksessa sormia kurovat juosteet poistetaan ja sormet suoristetaan. Leikkaus tehdään Tyksissä päiväkirurgisesti. Leikkauksen jälkeen saattaa olla tarpeellista käyttää sormia suoristavaa öisin käytettävää lastaa kolmen kuukauden ajan.

Peukalon tyvinivelen nivelrikon leikkaus

Peukalon tyven kipu johtuu useimmiten nivelrikosta. Ensimmäinen hoito on tulehduskipulääkkeet. Toimintaterapeutti antaa tukilastat, joiden avulla käden käyttö onnistuu.

Nivelrikkoleikkauksessa kuluneet nivelrustot poistetaan, ja nivel luudutetaan. Jos nivelrikko on levinnyt laajalle, poistetaan koko monikulmaluu. Leikkauksen jälkeen käteen asetetaan kipsi. Käden kuntoutuminen leikkauksen jälkeen kestää pitkään. Tyksissä tehdään leikkauksia päiväkirurgisesti.

Tenniskyynärpää

Tenniskyynärpää on kyynärpään ulommaisen sivunastan kiputilanne, "jänteen keski-iän kriisi", joka saattaa kestää jopa 1,5–2 vuoden ajan.

Tenniskyynärpään hoidon perusta on nykyaikana fysioterapia, ja tarvittaessa tulehduskipulääke.

Tehottomia pistoshoitoja, konehoitoja, sekä turhaa leikkaushoitoa pyritään viimeiseen asti välttämään.

Päivitetty: 5.7.2021 12:59

 Hoitopaikat

 

 

Päiväkirurginen yksikkö
Ortopedian viikko-osasto (yläraaja)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Tyks Kirurginen sairaala;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Kirurgian osasto, SaloGP0|#7b97e6bc-f624-41e5-a2d9-15a16c1d025d;L0|#07b97e6bc-f624-41e5-a2d9-15a16c1d025d|Tyks Salon sairaala;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b