Siirry sisältöön

​Kuulovammaisten lasten, nuorten ja opiskelijoiden kuntoutusohjaus

Kuulovammaisten lasten kuntoutusohjaus on tarkoitettu alle kouluikäisille ja 1–4-luokkalaisille sekä heidän perheilleen tukemaan kuulovammaisen lapsen ja nuoren kokonaiskehitystä.

Kuulovammaisten nuorten kuntoutusohjaus on tarkoitettu peruskoulun 5–9-luokkalaisille, toisen asteen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille sekä heidän läheisilleen.

Kuntoutusohjaaja

  • tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään kotikäynneillä, joilla ohjataan perhettä käyttämään sopivia kuntoutusmenetelmiä, apuvälineitä ja kuntoutuspalveluja.
  • ohjaa ja konsultoi päivähoidon, koulun ja oppilaitoksen työntekijöitä sekä alan viranomaisia.
  • osallistuu hoito- ja kuntoutusneuvotteluihin ja toimii yhdyshenkilönä kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä.
  • on mukana sopeutumis- ja kuntoutumiskurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tiedottaa kuulovammaisuudesta, kuulovammaisen lapsen ja nuoren tarpeista sekä kuulonsuojelusta.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat potilaalle maksuttomia. Kuntoutusohjaajaa koskee salassapitovelvollisuus.

Päivitetty: 26.8.2014 13:13

 Hoitopaikat