Siirry sisältöön

Sperman luovuttaminen

Vauva nukkuu vanhemman vatsan päällä.

Suomessa tuhannet pariskunnat kärsivät lapsettomuudesta. Lisäksi on paljon itsellisiä naisia, jotka haaveilevat äitiydestä. Sinä voit olla se, joka auttaa toteuttamaan unelman.

Sovitko luovuttajaksi?

  • Olet 18-45-vuotias
  • Siemennesteesi laatu täyttää vaaditut kriteerit
  • Verinäytteestäsi todetaan kromosomistosi normaaliksi
  • Virtsa- ja verinäytteissäsi ei todeta sukupuolitauteja eikä hepatiittia (B ja C)

Lisätietoa sperman luovuttamisesta

Viikon kuluttua näytteiden ottamisesta voit tiedustella vastauksia spermapankista (puh. 02 313 2357). Näytteiden ollessa negatiiviset, varataan aika lääkärin haastatteluun.

Lääkärin haastattelussa käydään läpi sinun terveyttäsi, elintapojasi (tupakointi, alkoholin käyttö, muut altistukset) ja mahdollisia suvun perinnöllisiä sairauksia koskevat asiat. Lääkäri arvioi soveltuvuutesi luovuttajaksi.

Kun sinut on todettu sopivaksi luovuttajaksi, allekirjoitetaan luovutussopimus.

Tavallisimmin luovutus- ja pakastuskertoja on 8-10. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi jokaisen luovutuskerran yhteydessä.

Ennen kuin luovutettuja siittiöitäsi voidaan käyttää hoidoissa, on varmistuttava vielä uudelleen siitä, ettei sinulla ole hepatiittia tai sukupuolitauteja. Tämä varmistetaan verinäytteiden avulla viikon kuluttua viimeisestä luovutuskerrasta.

Sperman luovuttamisesta laissa

Hedelmöityshoitolain mukaisesti kaikki sukusolujen luovuttajat on rekisteröitävä. Tällöin hoidon seurauksena syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään mahdollisuus halutessaan saada selville biologisen isänsä henkilöllisyys. Laki on ollut voimassa vuodesta 2007 eli ensimmäinen mahdollinen luovuttajan siittiöistä syntynyt lapsi voi ottaa yhteyttä vasta vuonna 2025.

Luovuttajalla ei ole oikeudellisia velvollisuuksia eikä oikeuksia lapseen.

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää rekisteriä sukusolujen luovuttajista.

Luovuttaja voi asettaa sperman käytölle rajoituksia, kuten sallia sen käytön ainoastaan hetero- tai avioparien hoidossa tai vastaavasti ainoastaan naisparien tai itsellisten naisten hoidossa.

Luovutettua spermaa voidaan käyttää lapsettomuushoidoissa korkeintaan 15 vuoden ajan luovutuksesta. Yhden luovuttajan spermaa voidaan käyttää siten, että enintään viiteen perheeseen syntyy lapsi tai lapsia.

Luovuttaja voi perua suostumuksensa osin tai kokonaan. Peruutus tehdään aina kirjallisena.

Spermapankin rekisteriin tallennetaan luovuttajan koodin lisäksi ihon, silmien ja hiusten väri sekä luovuttajan pituus, etninen alkuperä ja veriryhmä.

Luovuttajan sairauskertomukseen ei tehdä luovutuksesta tai siihen liittyvistä tutkimuksista minkäänlaisia merkintöjä.

Korvaus

Tyksissä sperman luovuttajalle maksetaan työttömyysturvalaissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen korvaus (32,40 euroa) jokaiselta käyntikerralta, mukaan lukien haastattelu- ja infektiotestikäynnit.

Kaikki luovutusta edeltävään selvittelyyn liittyvät tutkimukset ovat maksuttomia. Korvausta ei makseta, jos henkilö ei täytä luovuttajalle asetettuja vaatimuksia.

Yhteystiedot

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä spermapankkiin:
Puh. 02 313 2357
sähköposti: spermapankki(a)tyks.fi

Päivitetty: 5.7.2021 13:02