Siirry sisältöön

Anestesia

Tämä sivu on osa Leikkaukseen valmistautuminen -ohjekokonaisuutta.

Potilas nukutetaan tai puudutetaan toimenpidettä varten. Anestesiamuoto valitaan toimenpiteen luonteen ja laajuuden, potilaan iän ja hänen yleistilansa sekä hänen omien toiveidensa perusteella. Anestesialääkäri tekee lopullisen valinnan yhdessä potilaan ja häntä hoitavan kirurgin kanssa.

Sivun sisältö:

​Selkäpuudutus

Sopivaan esilääkkeeseen yhdistettynä puudutus on useimmille potilaille sopiva anestesiamuoto, joka takaa myös hyvän välittömän leikkauksenjälkeisen kivunhoidon. Toisinaan leikkaus voidaan tehdä yhdistämällä sopiva puudutus ja nukutus.

Puudutus tehdään ohuella neulalla lanneselän alueelta niin, että olet leikkaustasolla kylkiasennossa tai istumassa. Puudutus laitetaan selkänikamien välistä. Asento valitaan sen mukaan, mikä alue halutaan puuduttaa ja mitä puudutetta käytetään.

Puudutuksen kesto suunnitellaan leikkauksen mukaan. Ennen puuduttamista potilas voi saada suoneen esilääkitystä. Suoneen annettu kipu- tai rentoutuslääke vaikuttaa voimakkaasti ja nopeasti, mutta ei hidasta kotiin pääsyä.

Puutuminen tapahtuu nopeasti vyötäröstä alaspäin ja leikattava raaja puutuu voimakkaammin ja pitemmäksi ajaksi. Jalka voi jäädä myös liikkuvaksi mutta pääsääntöisesti myös kyky liikuttaa jalkoja häviää ohimenevästi. Toimenpiteen aikana annetaan yleensä myös suonensisäisesti rentouttavaa lääkitystä. Lääkettä voidaan antaa sen verran, että potilas nukkuu, jos hän haluaa. Meille on erittäin tärkeää, että leikkaus sujuu sinun kannaltasi helposti.

Sivun alkuun

Nukutus

Osa leikkaustoimenpiteistä tehdään joko kokonaan nukutuksessa tai yhdistämällä sopiva puudutus ja nukutus. Nukuttaminen tapahtuu siten, että potilaalle laitettuun laskimokanyyliin ("tippaan") annetaan nukuttavia lääkkeitä, kunnes potilas nukahtaa.

Nukuttavan lääkkeen lisäksi anestesian aikana annetaan aina myös kipulääkettä ja tarvittaessa lihaksia rentouttavaa lääkettä. Nukutuksen aikana seurataan tarkkaan potilaan peruselintoimintoja kuten pulssia, verenpainetta, happeutumista sekä unen syvyyttä.

Nykyiset nukutusaineet ovat niin kevyitä ja nopeasti häviäviä, että ne eivät estä potilaan kotiutumista leikkauspäivänä, jos näin on suunniteltu. Pahoinvointiriski on ortopedisissa nukutustoimenpiteissä pieni. Pahoinvointitaipumuksesta potilaan on hyvä kertoa jo ennen nukutusta, jotta sekin riski voitaisiin minimoida.

Sivun alkuun

Hermopunoksen puudutukset

Näitä puudutuksia käytetään yksinään tai apuna raajojen toimenpiteissä. Hermorakenteet etsitään ja puudutuksen tekoa seurataan ultraäänilaitteen avulla. Tarpeen mukaan annetaan kipulääkettä suoneen ennen puuduttamista.

Vaikka leikkaus tehtäisiinkin ensisijaisesti puudutuksessa, potilas voi tarvita lisälääkitystä suoneen jännittämistä vähentämään tai joskus siksi, että puudutus ei hävitä kaikkia tuntemuksia leikkausalueelta. Kosketustuntoa ja liikuttelukykyä voi säilyä. Kiputuntoon puudutukset vaikuttavat voimakkaimmin ja pisimpään. Käsileikkauksissa verenvuotoa estävä verityhjiömansetti olkavarren ympärillä voi tuntua epämiellyttävältä. Mikäli leikkauksen aikana tulee epämiellyttäviä tuntemuksia, lääkitään tarpeen mukaan, tarvittaessa uneen saakka.

Käyttämällä sopivaa puudutusta joko pääasiallisena tai täydentävänä anestesiamuotona, voidaan välitöntä leikkauksenjälkeistä kipua vähentää huomattavasti. Osa päiväkirurgisista potilaista voi myös kotiutua niin, että leikattava alue on kokonaan tai osittain vielä puuduksissa. Puudutuksen alkaessa hävitä aloitetaan kipulääkitys suun kautta nautittavilla kipulääkkeillä.

Sivun alkuun

Laskimopuudutus

Suhteellisen lyhytkestoisissa pienkirurgisissa käsileikkauksissa voidaan käyttää myös laskimopuudutusta. Laskimopuudutuksessa leikattavan käden kämmenselkään laitetaan suonikanyyli puudutteen ruiskuttamista varten. Olkavarteen asetetaan painemansetti, jolloin puudutus saadaan rajattua toivotulle alueelle.

Puutumisvaiheen jälkeen koskettelu saattaa tuntua, mutta kiputunto häviää. Tunto palaa leikattuun käteen vähitellen, n. ½ tunnin kuluttua toimenpiteen jälkeen, kun mansetti on vapautettu.

Sivun alkuun

Paikallispuudutus

Jos toimenpide on pienehköllä alueella, voidaan puuduttaa paikallisesti vain se kudosalue, johon toimenpide tehdään. Usein käytetään lisänä kipu- ja rentouttavaa lääkitystä eli sedaatiota.

Sivun alkuun

Päivitetty: 6.5.2020 13:22