Siirry sisältöön

Asiakkaille ja läheisille

Päivystyskäyntimaksut 

Katso päivystyskäyntimaksut Asiakasmaksut-sivulta.

Lääkärin vastaanotto

Päivystyksessä työskentelee useiden eri erikoisalojen lääkäreitä vastaanotolla ja hoitoyksiköissä. 

Asiakkaat hoidetaan sairauden vaatimassa kiireellisyysjärjestyksessä ja tämän vuoksi odotusaika vastaanotolle voi vaihdella. 

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan hoitaa lieviä hengitystie- ja muita infektioita, antaa pistoksia, tehdä pieniä toimenpiteitä, esimerkiksi haavojen liimaus tai katetrinvaihto. 

Sairaanhoitaja antaa neuvoja terveydenhoidollisissa asioissa sekä voi kirjoittaa sairauslomaa. Osa sairaanhoitajista voi kirjoittaa myös reseptin. 

Sairaanhoitaja vastaa itsenäisesti potilaidensa hoidosta, tarvittaessa hän konsultoi lääkäriä. 

Lähiomaisen vierailu ja potilastiedustelut

Huomioithan, että pysäköinti on maksullista T-sairaalan pysäköintialueilla. 

Vastaanottotilat ovat usein ruuhkautuneet ja tästä syystä ahtaita. Tämän vuoksi emme pääsääntöisesti ruuhka-aikoina voi ottaa omaisia potilaan kanssa odottamaan vuoroaan. 

Päivystyksen infektioyksikköön ei oteta lainkaan omaisia tai muita läheisiä potilaan kanssa odottamaan vuoroaan.

Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi omaishoitajat, sekavan tai muistisairaan potilaan omainen ja tulkkina toimiva omainen/saattaja. Alaikäisen vanhemman läsnäolo ja mukana olo hoidossa turvataan vähintään toisen vanhemman osalta. 

Potilas voi itse tarvittaessa käydä hoitoalueen ulkopuolella informoimassa odottavia omaisiaan omaisten aulatiloissa.

Päivystyksessä ei ole varsinaisia vierailuaikoja. Pikainen lähiomaisten vierailu potilaiden luona on mahdollista tilanteen mukaan. 

Omaisenne hoito sekä siihen liittyvät tutkimukset ja mahdollisten kokeiden tulokset, voivat viedä runsaasti aikaa.

Omaisille ja saattajille, jotka odottavat potilasta tuloaulassa, on käytössä kahvi-, virvoitusjuoma- ja välipala-automaatit. Automaatit toimivat kolikoilla. 

Lähiomaistiedot tarkastetaan potilaan tullessa päivystykseen. Pääsääntöisesti annamme tietoa potilaan hoidosta vain merkityille lähiomaisille. Kun lähiomaisenne on päivystyksessä, toivomme omaisten keskenään sopivan kuka on yhteydessä päivystykseen.

 Vastaamme omaistiedusteluihin numerosta 02 313 8930.

Arvoesineet ja löytötavarat

Päivystys ei vastaa arvoesineistä tai muusta omaisuudesta, joka on kadonnut päivystyksen tiloissa.

Voit tiedustella päivystykseen jääneitä löytötavaroita puhelimitse päivystyksen neuvontanumerosta 02 313 8800. Säilytämme kaksi viikkoa löytötavaroita. Löytyneet nimettömät löytötavat toimitamme Lounais-Suomen poliisilaitoksen löytötavaratoimistoon. Vähäarvoiset löytötavarat, joita ei ole noudettu, hävitämme.

Päivitetty: 20.4.2022 8:55
Luotu: 3.5.2017 14:35