Siirry sisältöön

Asiointi päivystyksessä

Ennen lähtöä päivystykseen

 • Arvioi tilanteesi kiireellisyys.

Ota mukaan

 • Kela-kortti
 • Lääkelista / tiedot voimassa olevasta lääkityksestä
 • Tiedot allergioista
 • Astmasuihkeet, insuliinit ja silmätipat
 • Alle kouluikäiselle neuvolakortti.

Saapuminen päivystykseen

Pysäköinti

 • T-sairaalan pihalla on maksullisia pysäköintipaikkoja. 
 • Pysäköinti on sallittu vain sille merkityllä alueella. 
 • Pysäköinnin valvonnasta huolehtii Aimo Park. 
 • Pysäköinnin voi maksaa kolikoilla, kortilla tai EasyPark-sovelluksella.

Sisään tullessa

 • Ota vuoronumero oven vierestä ja odota vuoroasi palvelupisteelle.
 • Palvelupisteen henkilökunta tarkastaa henkilö- ja lähiomaistietosi sekä antaa vuoronumeron hoidon tarpeen arviointiin.
 • He neuvovat ja avustavat sinua tarvittaessa.
 • Tuloaulasta löytyy kahvi-, virvoitusjuoma- ja välipala-automaatit, jotka toimivat kolikoilla. Varmista aina ensin hoitajalta pitääkö sinun olla ravinnotta.
 • Palauta mieleesi säännöllinen lääkityksesi sekä mahdolliset allergiasi.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Odotusauloista löytyy käsienpesualtaat sekä käsidesiautomaatit.

Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus

 • Päivystyksessä hoidetaan äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneita potilaita ympäri vuorokauden.
 • Hoitaja arvioi aina ensin päivystykseen tulevan potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden.
 • Sinut voidaan ohjata odotusaulaan odottamaan joko lääkärin tai sairaanhoitajan tapaamista. 
 • Sinut voidaan ohjata tarkkailuhuoneeseen, jossa sinulle tehdään tarvittavat tutkimukset ja eri alojen lääkärit voivat ottaa kantaa hoitoosi.
 • Sinut voidaan ohjata kotihoitoon tai varaamaan aika esimerkiksi työterveyshuoltoon tai omaan terveyskeskukseen, mikäli oireesi eivät vaadi päivystyksellistä hoitoa.

Tutkimukset ja toimenpiteet

 • Osa tutkimuksista voidaan tehdä jo ennen lääkärille pääsyä, sinulta voidaan pyytää esimerkiksi virtsanäyte, mitata verenpaine ja ottaa sydänfilmi.
 • Lääkärin määräämiin laboratorio-, röntgen- sekä muihin tutkimuksiin voi joutua odottamaan. Tutkimustulosten valmistuminen vie aikaa.
 • Tutkimustulosten valmistuttua lääkärisi kertoo tuloksista ja päättää jatkohoidosta.
 • Mikäli vointisi muuttuu odotellessasi, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle.
 • Kannattaa kysyä hoitohenkilökunnalta, mikäli hoidon aikana ilmenee mieltä askarruttavia asioita.

Päivystyskäynnin jälkeen valmistuneiden laboratoriokokeiden tiedustelu

 • Tyksin päivystyksessä otettujen laboratoriokokeiden tulokset tarkistamme ennen potilaan kotiuttamista. Muutamissa tutkimuksissa, esimerkiksi viljelyyn menevät näytteet, saamme vastaukset päivystyskäynnin jälkeen.
 • Annamme tarkemman ohjeen potilaalle tulosten katsomisesta ja tutkimustulosten valmistumisen seuraamisesta Omakannasta www.kanta.fi/omakanta.

Kotiutus tai jatkohoito

 • Mikäli oireesi vaativat sairaalahoitoa, sinut siirretään jatkohoitopaikkaan.
 • Mikäli pääset kotiutumaan päivystyksestä, saat tarvittaessa kotihoito- ja seurantaohjeet sekä mahdollisesti sähköisen reseptin lääkehoitoa varten. 
 • Sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen voit hakea mistä tahansa apteekista.
 • Mikäli tarvitset todistuksen esimerkiksi työnantajalle tai matkakuluihin, ilmoitathan tämän sinua hoitavalle henkilökunnalle hyvissä ajoin ennen kotiutusta. Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista sairaala perii vahvistettujen taksojen mukaiset maksut.
 • Hoitokertomuksesi löytyy sivustolta www.kanta.fi, kun lääkärin teksti on valmis.
 • Lasku päivystyskäynnistä lähetetään kotiisi.

Halutessasi voit antaa palautetta käynnistäsi sähköisellä palautelomakkeella.

Toivomme, että päivystyskäyntisi sujuu hyvin!

Päivitetty: 8.4.2022 14:16
Luotu: 3.5.2017 13:41