Siirry sisältöön

Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan ammattihenkilöstön sairaankuljetustehtäviä sekä sairaalan ulkopuolella annettavaan hengenpelastavaan tai vammaan pahenemista estävää akuuttihoitoon liittyvät tehtävät.

Ensihoitajat antavat ensihoitoa sairaalan ulkopuolella potilaan kotona tai onnettomuuspaikoilla. Ensihoitoyksikkö tekee arvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Arvion perusteella määrittyy potilaan kuljetustarpeen kiireellisyys. ​

Olethan muistanut päivittää ensiaputaitosi?

Jokaisen velvollisuus on auttaa kykyjensä ja taitojensa mukaan onnettomuuteen tai hädänalaiseen tilaan joutuneita henkilöitä. Siksi ensiaputaitojen hankkiminen ja ylläpitäminen on tärkeää.

Suomen Punainen Ristin internet-sivuilla ajantasainen ja kattava ensiapuohjeistus erilaisia tilanteita varten sekä tietoa järjestettävistä ensiapukoulutuksista.

Kuinka autat meitä auttamaan?

Hätäilmoituksen oikeaoppinen tekeminen on kansalaisvelvollisuus, samoin auttaminen. Hätäkeskus antaa ohjeita auttamiseen myös hätäpuhelun yhteydessä ja saattaa pyytää auttajia opastamaan ensihoitohenkilöstöä tapahtumapaikalle. Toimi silloin hätäkeskuksen ohjeiden mukaan

Mistä apu tulee?

Hätäkeskus käsittelee hätäilmoituksen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti ja hälyttää kiireellisiin ensihoidon tehtäviin lähimmän ambulanssin karttapaikannukseen perustuen.
Tarvittaessa se hälyttää myös lähimmän ensivasteyksikön omalta asemapaikaltaan tai toisen ambulanssin riippuen tehtävän luonteesta ja alueesta.

Ensihoitopalvelun toiminta on maakunnallista ja kaikki ambulanssit ovat käytettävissä koko maakunnan alueella.

Kriittisimmissä tilanteissa hätäkeskus hälyttää myös ensihoitolääkärin, joka voi tulla paikalle joko autolla tai helikopterilla.

Päivitetty: 1.11.2021 9:14
Luotu: 3.5.2017 14:47