Siirry sisältöön

Palvelusetelikäytäntö rintaproteesien hankinnassa

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palvelun tuottajalle. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle.

Rintaproteesien palveluntuottajat

Tuotetakuu tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja sopivuustakuu vähintään kolmen (3) kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen luovutuksesta asiakkaalle.

Rintaproteesipalvelu sisältää proteesin arvion ja sovituksen sekä käytön opastuksen kirjallisine suomenkielisine ohjeineen.

Palveluseteli on henkilökohtainen, ja sitä voi käyttää vain palvelusetelissä määritellyn tuotteen / palvelun hankkimiseen. Asiakas maksaa itse ne tuotteet / palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. Mikäli palvelusetelin arvo ei kata tuotteen / palvelun koko hintaa, asiakas maksaa itse palvelusetelin arvon ylittävän osuuden.

Palveluntuottaja vastaa rintaproteesiin ja palveluun liittyvistä virhetilanteista asiakkaalle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.

Ohjeet ja lomakkeet palvelusetelituottajille:

Palvelusetelin sääntökirja 

Ohje hakemukseen - rintaproteesihankintojen palvelusetelituottajaksi 

Hakemuslomake - rintaproteesit

Päivitetty: 20.9.2019 10:33
Luotu: 21.1.2015 9:24