Siirry sisältöön

​Potilasturvallisuus ja laadunhallinta

Laadunhallinta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP:n) laadunhallintasuunnitelman tavoitteena on tukea laadun ja potilasturvallisuuden systemaattista ja jatkuvaa kehittämistä. Suunnitelma perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, organisaation strategiaan, toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan systemaattiseen arviointiin ja parantamiseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laadunhallintasuunnitelma (pdf)

Terveydenhuollon laatu jaotellaan usein kuuteen eri osa-alueeseen. Laadukkaan hoidon tulisi olla vaikuttavaa, tehokasta, turvallista, potilaskeskeistä, oikea-aikaista ja tasa-arvoista (Institute of Medicine, IOM, Committee on Quality of Healthcare in America 2001).

VSSHP:ssä on käynnistynyt v. 2021 merkittävä strategiauudistus, joka ohjaa myös laadunhallintasuunnitelmaamme. Strategian neljä painopistealuetta liittyvät kaikki läheisesti myös laadunhallintasuunnitelmaan:

 1. Asiakaskokemus: Tavoitteena Suomen paras asiakaskokemus
 2. Henkilöstökokemus: Tavoitteena Suomen arvostetuin työpaikka
 3. Kuntayhteistyö: Tavoitteena laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut
 4. Jatkuva parantaminen ja uudistuminen: Tavoitteena Pohjoismaiden paras yliopistosairaala.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon, oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän ennalta ehkäistävää haittaa. Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja se kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden ja laiteturvallisuuden. 

Sairaalassamme työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka vastuulla on turvata sinulle hyvä ja turvallinen hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä kanssasi. Hoitomuodot perustuvat tutkittuun tietoon.

Varmista potilasturvallisuutta

 1. Riittävät tiedot

  Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

 2. Henkilöllisyyden varmistaminen
  Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi esimerkiksi ennen hoidon aloittamista, tutkimusta, näytteiden ottoa tai lääkkeiden antoa.

 3. Muistiinpanot
  Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.

 4. Kysy rohkeasti
  Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Varmista ymmärsitkö asiat oikein.

 5. Lääkitys
  Pidä ajantasainen lääkelista aina mukanasi, pyydä ajantasainen lääkelista mukaasi kotiutuessasi sairaalasta. Noudata annettuja lääkitysohjeita.

 6. Ohjeiden noudattaminen
  Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.

 7. Osallistuminen
  Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.

 8. Oireet
  Kerro, jos sinulla kipuja tai muita oireita sairauteesi liittyen.

 9. Omaisen tai läheisen läsnäolo
  Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.

 10. Jos jokin mietityttää
  Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

Katso palautekanavat.

Päivitetty: 8.3.2022 15:30
Luotu: 20.11.2013 10:39

 Katso myös

​Potilaan opas

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa potilaan oikeuksista ja potilasturvallisuudesta.