Siirry sisältöön

​Sosiaalityöntekijät

Sairaaloidemme sosiaalityöntekijät opastavat ja avustavat potilaita ja heidän perheitään siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman normaalisti.

Voit tulla sosiaalityöntekijän asiakkaaksi ilman lähetettä oman, omaisesi tai hoitohenkilökunnan yhteydenoton perusteella.

Palveluita ovat muun muassa

 • sosiaalisen arvion tekeminen
 • neuvonta ja ohjaus sosiaalivakuutus-, sosiaalietuus-, sosiaalipalvelu-, kuntoutumis- ja oikeusturva-asioissa
 • hakemusten teossa avustaminen
 • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestäminen
 • muun välttämättömän toimeentulon turvaaminen
 • psykososiaalinen tukeminen silloin, kun asiakas tarvitsee apua valintojensa ja ratkaisujensa tueksi.

Yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö ovat keskeinen osa sosiaalityöntekijän työtä. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan asiaa omaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Sosiaalityöntekijä käynnistää, kokoaa ja sovittaa yhteen asiakkaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaan asioissa hoitoneuvotteluihin ja kuntoutustyöryhmien työskentelyyn.

Potilastyötä tehdään myös kotiutumisen jälkeen ja joskus pitkäänkin, jos hoito sairaalassa jatkuu esimerkiksi avohoitokäynteinä.

Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat potilaille ja heidän omaisilleen maksuttomia.

Tyksin sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot

 • Johtava sosiaalityöntekijä: puh. 02 313 1202
 • Naistenklinikka,  naistentaudit: Seri: puh. 046 921 2270, raskaus ja synnytykset, lapsivuodeosasto: puh. 050 463 0344
 • Munuaiset ja dialyysi, infektiotaudit: puh. 02 313 2289
 • Trauma, vatsakirurgia, akuuttikirurgia, kipupoliklinikka, hallinnollinen työ: 02 313 1202
 • Tyks Kuntoutusosasto ja selkäydinvammapoliklinikka (Kaskenlinna): 02 313 4249
 • Syöpätaudit: puh. 02 313 1802
 • Reumataudit, verisuonikirurgia, urologia, Neurokeskuksen poliklinikka, moniammatillinen työryhmä, Kirurginen sairaala: puh. 02 313 7490
 • Keuhkoklinikka: puh. 02 313 4294
 • Loimaan sairaala, Salon sairaala: puh. 02 314 3988
 • Silmäklinikka ja korvaklinikka: puh. 02 313 1591
 • Sisätautiosastot, neurologian osastot ja AVH-valvonta, Neurokeskuksen poliklinikka, neurologia: puh. 02 313 7840
 • Neurokirurgia, plastiikka- ja yleiskirurgia, teho-osasto, Neurokeskuksen poliklinikka, aivovammat: puh. 02 313 2202
 • Hematologia, kantasairaalan ruotsinkieliset potilaat, Turunmaan sairaala: puh. 02 313 1002
 • Ihotaudit, Sydänkeskus: puh. 02 313 1602
 • Lastenklinikan sosiaalityö: puh. 02 314 3819 tai 046 921 2115
Päivitetty: 3.5.2022 9:05
Luotu: 20.11.2013 10:42