Siirry sisältöön

​Tutkimukseen osallistuminen

Tyks on myös tiedesairaala, jossa tehdään aktiivista tieteellistä tutkimusta. Sinäkin voit edistää lääketieteen ja hoitomenetelmien kehittämistä osallistumalla tutkimukseen.

Käynnissä olevia tutkimuksia

Hoito kehittyy tutkimuksella

Laadukkaan potilashoidon edellytyksenä on korkeatasoinen tutkimus. Tyksin asema korkeatasoisena sairaalana pohjautuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnissä noin 900 tutkimusta ja opinnäytetyötä. Vuosittain aloitetaan 200–300 uutta tutkimusta ja opinnäytetyötä.

Tutkimukset voivat olla esimerkiksi lääketutkimuksia, diagnostisen menetelmien tutkimuksia tai hoitotieteen alaan liittyviä tutkimuksia.

Tutkimus on tarkoin säädeltyä

Lääketieteellinen tutkimus on tarkoin säädeltyä. Eettinen toimikunta arvioi kaikki lääketieteelliset tutkimukset. Eettinen toimikunta on riippumaton toimikunta, jossa on jäseninä mm. lääketieteen, oikeustieteen ja etiikan asiantuntijoita sekä maallikkoja. Lisäksi kaikille Tyksissä alkaville tutkimuksille haetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin myöntämä tutkimuslupa. Lääketutkimuksiin tarvitaan myös Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen (Fimean) hyväksyntä.

Vaadittavilla luvilla ja lausunnoilla varmistetaan, että tutkimukset suunnitellaan tarkasti, niissä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita ja ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää eettisistä ennakkoarvioista!

Osallistuminen on vapaaehtoista

Tieteellisiin tutkimuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista ja lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistuvat saavat tutkimuksesta tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti ja allekirjoittavat suostumuksen. Tutkittaville kerrotaan, mikä on tutkimuksen tarkoitus, millaisia käytännön vaikutuksia tutkimuksesta seuraa, onko tutkimuksessa riskejä ja millaisia hyötyjä tutkimuksesta mahdollisesti odotetaan.

Tutkimussuostumuksen saa peruttaa koska tahansa. Suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu kielteisiä seuraamuksia, eikä se vaikuta asemaan terveydenhuollon asiakkaana.

Edistä tutkimusta antamalla biopankkisuostumus

Auria Biopankki on sairaalan sisällä toimiva yksikkö. Kun annat biopankkisuostumuksen, talletetaan biopankkiin sinusta hoitotoimenpiteiden yhteydessä otettuja näytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Biopankissa olevat näytteesi ovat mukana edistämässä lääketieteellisiä tutkimuksia, joiden tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja.

Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Biopankin näytekokoelmassa on noin miljoona näytettä, joita käytetään lääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Auria Biopankki sijaitsee Turussa Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Biopankki perustettiin vuonna 2012, ja keväällä 2014 se sai toimiluvan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Biopankkitoimintaa ohjaa syksyllä 2013 voimaan astunut biopankkilaki. Biopankkilaki vahvistaa näytteenantajan oikeusturvaa ja parantaa tutkijoiden edellytyksiä hyödyntää näytekokoelmia. Biopankkilain mukaan näytteitä ja henkilötietoja voidaan kerätä ja säilyttää biopankeissa näytteenantajan suostumuksella tulevia tutkimustarpeita varten.

Lue lisää Auria Biopankista!

Tue tutkimusta Tyks-säätiön kautta

Tyks-säätiö on Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustama yleishyödyllinen säätiö, joka tukee lääketieteen ja hoitotieteen tutkimusta Tyksissä ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella.

Lue lisää Tyks-säätiöstä!

Päivitetty: 11.8.2022 15:39
Luotu: 15.8.2019 16:13