​Hallituksen kokous 12.10.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 12.10.2021 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

93 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

94 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

95 § Tiedoksiantoasioita

96 § Talousarvion 2022 valmistelutilanne ja palvelusuunnitelmien toimittaminen jäsenkunnille

97 § Majakkasairaalan rahoitusjärjestely

98 § Määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen

99 § Ostopalveluna hankitun fysioterapian muuttaminen omana palveluna tuotetuksi

100 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedonhallintamalli

101 § Oikaisuvaatimus ylilääkärin viran täyttämisestä laboratoriotoimialueella

102 § Valtuuston kokous

103 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 6.10.2021 8:58
Luotu : 6.10.2021 8:54