​Hallituksen kokous 14.12.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 14.12.2021 klo 9.00.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

139 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

140 § Hallituksen pöytäkirjojen laatiminen, tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

141 § Tiedoksiantoasioita

142 § Hallituksen koollekutsumisaika ja -tapa sekä kokousajat ja –paikka

143 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen kevääksi 2022

144 § Hallituksen ja konsernijaoston kokoonpanon toteaminen sekä puheenjohtajatoimikunnan asettaminen

145 § Hallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin

146 § Työnantajaa edustavien jäsenten valitseminen sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaan

147 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan vaali

148 § Erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan vaali

149 § Irtisanoutuminen sairaanhoitopiirin johtajan virasta

150 § Sairaanhoitopiirin johtajan viran hoitaminen

151 § Palvelujen hinnat vuonna 2022

152 § Käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

153 § Majakkasairaalan rahoitusjärjestelyn muuttaminen

154 § Talousjohtajan lainannostovaltuudet vuonna 2022

155 § Salon sairaalan uudistaminen

156 § Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

157 § Vakansseista luopumisen pilotointi

158 § Valtuuston päätösten 30.11.2021 täytäntöönpano

159 § Turun kaupungin silmätautien poliklinikan, fysiatrian toimintojen sekä lasten ja nuorten diabetespalveluiden liikkeenluovutus sairaanhoitopiirille

160 § Otto-oikeuden käyttäminen

161 § Yleiskatsaus sairaanhoitopiirin toimintaan


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 8.12.2021 8:59
Luotu : 8.12.2021 8:53