​Hallituksen kokous 14.6.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 14.6.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

65 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

66 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

67 § Tiedoksiantoasioita

68 § Kesän ajan toiminnan turvaaminen

69 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 8.6.2022 8:23
Luotu : 8.6.2022 8:22