​Hallituksen kokous 15.6.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 15.6.2021 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

62 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

63 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

64 § Hankintoja koskeva tarkastus

65 § Talousarvioraami vuodelle 2022

66 § Talousarvioon 2021 sisältyvät Tyksin tulosalueen uudet vakanssit sekä vakanssimuutokset

67 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelu

68 § Sairaanhoitopiirin rakentamisen, kiinteistöjen kunnossapidon ja toimitilahallinoinnin uudelleenorganisointi

69 § Sairaanhoitopiirin viestintä- ja brändilinjauksen päivitys vuosille 2021-22/25

70 § Tiedoksiantoasioita

71 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen

72 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

 Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 9.6.2021 9:14
Luotu : 9.6.2021 9:07