​Hallituksen kokous 18.10.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 18.10.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

100 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

101 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

102 § Tiedoksiantoasioita

103 § Osavuosikatsaus tammi-syykuulta 2022 ja sitovien tavoitteiden seuranta

104 § Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön hallituksen vaali ja puheenjohtajan määrääminen

105 § Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön sääntömuutos

106 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 11.10.2022 15:45
Luotu : 11.10.2022 15:39