​Hallituksen kokous 2.3.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 2.3.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

12 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

14 § Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös

15 § JHT-tilintarkastajan väliraportti vuoden 2020 tilintarkastuksesta

16 § Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä ja toimitiloja koskeva pitkän aikavälin yleissuunnitelma (Masterplan)

17 § Salon sairaalan tarveselvitys

18 § Toimintasäännön uudistaminen

19 § Turun kaupungin kardiologian ja reumatologian polikliinisten toimintojen liikkeenluovutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

20 § UNA Oy:n ja sairaanhoitopiirien välisten sopimusten uusiminen

21 § Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskevan osakassopimuksen uudistaminen

22 § Kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanon eteneminen

23 § Tiedoksiantoasioita

24 § Oikaisuvaatimus osastonylilääkärin viran täyttämisestä Neurokeskus-toimialueella

25 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 24.2.2021 8:14
Luotu : 24.2.2021 8:08