Hallituksen kokous 21.9.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 21.9.2021 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

85 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

86 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

87 § Tiedoksiantoasioita

88 § Katsaus vuoden 2022 talousarvion valmistelutilanteeseen

89 § Sairaanhoitopiirin rakentamisen, kiinteistöjen kunnossapidon ja toimitilahallinnoinnin uudelleenorganisointi

90 § Toimintasäännön uudistaminen

91 § Asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyvän toiminnanohjausosion päivittämisen aloittaminen - OMNI360 Ammattilaisen tehtävänhallintaratkaisun hankinta

92 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 15.9.2021 10:01
Luotu : 15.9.2021 9:56