Hallituksen kokous 22.5.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 22.5.2018 klo 9.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

40 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                 

41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta                 

42 § Tiedoksiantoasioita         

43 § Talousarvioraami vuodelle 2019              

44 § Sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen väliaikaishallintoon               

45 § Psykiatrian uudisrakennuksen toiminnallinen suunnittelu ja tarveselvitys sekä Projektijohtajan palkantarkistus ja virkanimike                         

46 § Toimialuejohtajan määrääminen Tyksin Naistenklinikan toimialueelle  

47 § Tilintarkastusmuistio vuodelta 2017       

48 § Valtuuston päätösten 24.4.2018 täytäntöönpano          

49 § Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019–2020              

50 § Avaava tase 1.1.2018 Tyks-Sapa-liikelaitoksen toiminnan lopettamisen johdosta         

51 § Valtuutettujen tekemät aloitteet             

52 § Valtuuston kokous syksyllä 2018              

53 § Valtuuston varajäsenen vaihtuminen      

54 § Valtuuston varajäsenen vaihtuminen      

55 § Valtuuston asialistan hyväksyminen        

56 § Otto-oikeuden käyttäminen

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen

Muokattu : 16.5.2018 10:38
Luotu : 16.5.2018 10:34