Hallituksen kokous 25.1.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 25.1.2022 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena. 


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 § Tiedoksiantoasioita

4 § Tilikauden 2021 alustava ennuste

5 § JHT-tilintarkastajan väliraportti vuoden 2021 tilintarkastuksesta

6 § Hankintoja koskevan toimenpidesuunnitelman toteuttaminen

7 § Monetra Oulu Oy:n osakkeen merkitseminen

8 § Määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen

9 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamispäätöksen muuttaminen

10 § Sairaala-apteekkarin viran haettavaksi julistaminen

11 § Valtuuston päätöksen täytäntöönpano - Hallintoylihoitajan vaali

12 § Oikaisuvaatimus tietohallintojohtajan viran täyttämisestä

13 § Turun lasarettimuseon museotoimikunnan vaali

14 § Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön hallituksen vaali

15 § Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkimus- ja koulutussäätiön hallituksen vaali

16 § Testamentilla saatujen omaisuuksien siirtäminen Tyks-Säätiöön

17 § Talousjohtajan virkavapaus ja sijaisen valinta

18 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 19.1.2022 8:25
Luotu : 19.1.2022 8:11