​Hallituksen kokous 25.5.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 25.5.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

49 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

50 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

51 § Salon sairaalan uudistamisen hankesuunnitelma

52 § Toimintasäännön uudistaminen

53 § Hallintosäännön päivitys

54 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivitys

55 § Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2020

56 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2020

57 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

58 § Tiedoksiantoasioita

59 § Hallintokeskuksen yhteistyöryhmän täydentäminen

60 § Asiakasmaksua koskeva oikaisuvaatimus

61 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

 Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

 

Muokattu : 19.5.2021 8:06
Luotu : 19.5.2021 7:58