Hallituksen kokous 27.4.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 27.4.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

39 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

40 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

41 § Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021 ja sitovien tavoitteiden seuranta

42 § Muutokset kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon

43 § Salon sairaalan hankesuunnitelman valmistelu

44 § Lääkehuoltorakennuksen korjausprojektin loppuraportti

45 § Länsirannikon Työterveys Oy:n laajeneminen

46 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kieliohjelma vuosille 2021 - 2022/25

47 § Tiedoksiantoasioita

48 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 21.4.2021 7:58
Luotu : 21.4.2021 7:52