​Hallituksen kokous 29.11.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 29.11.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

119 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

120 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

121 § Tiedoksiantoasioita

122 § Turun kaupungin sairaanhoitopiirille tekemien polikliinisten toimintojen liikkeenluovutusten seuranta

123 § Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön sääntömuutos

124 § Oikaisuvaatimus ylilääkärin viran täyttämisestä Tyksin medisiinisellä toimialueella

125 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 22.11.2022 15:26
Luotu : 22.11.2022 15:23