​Hallituksen kokous 29.3.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 29.3.2022 klo 9.00. 


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

31 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

33 § Tiedoksiantoasioita

34 § Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

35 § Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021         

36 § Käyttösuunnitelmien toteutuminen vuodelta 2021

37 § Salon sairaalan päivystys kesällä 2022

38 § Turun kaupungin gastroenterologian, hematologian, endokrinologian ja nefrologian polikliinisten toimintojen liikkeenluovutus sairaanhoitopiirille

39 § Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä koskeva pitkänaikavälin tilasuunnitelman (Masterplan) tilannekatsaus

40 § Halikon sairaalan pientalotonttien myynti Salon kaupungille

41 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 23.3.2022 10:41
Luotu : 23.3.2022 10:37