Hallituksen kokous 3.11.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 3.11.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 117 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

118 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

119 § Muutokset vuoden 2020 talousarvioon

120 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

121 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2021 - 2023

122 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2021

123 § Erityisvelvotteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2021

124 § Valtuustolle annettava selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksesta

125 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2021

126 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen

127 § Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2021-2022/2025

128 § Sairaanhoitopiirin hallintosäännön päivitys

129 § Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka –toimialueen esittely

130 § Tiedoksiantoasioita

131 § Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen vaali

132 § Valtuuston varajäsenen vaihtuminen

133 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

134 § Virtsan partikkelilaskijoiden ja tarvikkeiden hankinta

135 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 28.10.2020 8:27
Luotu : 19.10.2020 12:49