​Hallituksen kokous 30.3.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 30.3.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

26 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

27 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

28 § Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

29 § Käyttösuunnitelmien toteutuminen vuodelta 2020

30 § Sote-valmistelu Varsinais-Suomessa

31 § Varsinais-Suomen alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen

32 § Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä koskeva pitkänaikavälin tilasuunnitelma (Masterplan) ja kiinteistöstrategian uudistaminen

33 § Kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanon eteneminen

34 § Talousarvioon 2021 sisältyvät uudet vakanssit sekä vakanssimuutokset

35 § Tiedoksiantoasioita

36 § Valtuuston jäsenen vaihtuminen

37 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen syksyksi 2021

38 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 24.3.2021 8:24
Luotu : 24.3.2021 8:17