​Hallituksen kokous 8.11.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 8.11.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

107 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

108 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

109 § Tiedoksiantoasioita

110 § Kuntayhtymän talouden tilannekatsaus 1-9/kk/2022 osavuosikatsauksen ja tulosennusteen perusteella

111 § Muutosesitys kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmaan

112 § Kuntayhtymän taseen yli- ja alijäämien käsittely

113 § Henkilöstökyselyn 2022 tulokset

114 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

115 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 2.11.2022 10:20
Luotu : 2.11.2022 10:17