Hallituksen kokous 8.3.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 8.3.2022 klo 9.00. 


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

19 §   Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

20 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

21§    Tiedoksiantoasioita

22 §   Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös

23 §   Majakkasairaalan kansirakennetta koskeva sopimus

24 §   Sairaanhoitopiirin yhteistyösopimuksen päivittäminen

25 §   Työnantajaa edustavien jäsenten valitseminen sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmiin

26 §   Oikaisuvaatimus tietohallintojohtajan viran täyttämisestä

27 §   Hallituksen jäsenen vaali

28 §   Hallituksen jäsenen ja konsernijaoston varajäsenen vaali

29 §   Majakkasairaalan muutto

30 §   Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 2.3.2022 9:31
Luotu : 2.3.2022 9:23