​Hallituksen kokous 9.11.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 9.11.2021 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

104 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

105 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

106 § Tiedoksiantoasioita

107 § Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021 ja sitovien tavoitteiden seuranta

108 § Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022

109 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022

110 § Hoitokustannusten tasauksen maksu vuonna 2022

111 § Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksut vuonna 2022

112 § Valtuustolle annettava selvitys arviointikertomuksesta

113 § Vaali sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan virkaan

114 § Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2022

115 § Tyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus vuodelle 2022

116 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen

117 § Valtuutettujen tekemät aloitteet

118 § Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa

119 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

120 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali

121 § Tarkastuslautakunnan vaali

122 § Hallituksen vaali sekä hallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan määrääminen

123 § Hallituksen konsernijaoston asettaminen

124 § Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali

125 § Lähipalvelulautakunnan vaali              

126 § Valtuuston kokouksista ilmoittaminen                        

127 § Valtuuston kokous kesäkuussa 2022

128 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

129 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamispäätöksen muuttaminen

130 § Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön osakassopimuksen hyväksyminen

131 § Oikaisuvaatimus apulaisylilääkärin viran täyttämisestä Tyksin Neurokeskuksen toimialueella

132 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 3.11.2021 7:55
Luotu : 3.11.2021 7:51