Hallituksen kokous 12.6.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 12.6.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

57 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
58 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
59 § Tiedoksiantoasioita
60 § Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2018 ja sitovien tavoitteiden seuranta
61 § Laboratoriopalveluja koskeva yhteistyö
62 § Ohje VSSHP:n omistajaohjauksen ja -valvonnan menettelytavoista
63 § Tietosuojaan liittyvien dokumenttien päivittäminen
64 § Oikaisuvaatimus ylilääkärin viran täyttämisestä naistenklinikassa
65 § Oikaisuvaatimus toimistosihteerin toimen täyttämisestä tutkimuspalveluissa
66 § Muutoksenhaku asiakasmaksua koskevaan viranhaltijan päätökseen
67 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen
68 § Testamentilla saadun omaisuuden siirto Tyks-säätiöön
69 § Otto-oikeuden käyttäminen.

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 6.6.2018 9:50
Luotu : 6.6.2018 8:51