​Hallituksen kokous 13.10.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 13.10.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

104 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

105 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

106 § Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2020 ja sitovien tavoitteiden seuranta

107 § Talousarvion ja suunnitelman 2021-23 valmistelutilanne ja palvelusuunnitelmien toimittaminen jäsenkunnille

108 § Strategiapäivityksen prosessi ja aikataulu

109 § Hallintosäännön muutosten valmistelu

110 § Hallituksen kokousaikataulun vahvistaminen kevääksi 2021

111 § Valtuuston kokous keväällä 2021

112 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen

113 § Oikaisuvaatimus asiakasmaksua koskevasta viranhaltijapäätöksestä

114 § Otto-oikeuden käyttäminen

115 § Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen esittely

116 § Tiedoksiantoasioita


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 7.10.2020 8:19
Luotu : 7.10.2020 8:17