​Hallituksen kokous 15.12.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 15.12.2020 klo 9.00.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

145 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

146 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

147 § Palveluiden hinnat vuonna 2021

148 § Käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

149 § Talousjohtajan lainannostovaltuudet vuonna 2021

150 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

151 § Sairaanhoitopiirin strategiapäivityksen 2021-2022(2025) strategisten painopisteiden toimenpiteet, mittarit ja seuranta

152 § Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä ja toimitiloja koskeva pitkän aikavälin yleissuunnitelma (Masterplan)

153 § Toimintasäännön päivitys

154 § Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

155 § Vakanssien perustaminen lääkehuollon tulosalueelle

156 § Asiakirjahallinnon ja tietosuojan organisointi

157 § Terveyskampuksen verkostosopimuksen hyväksyminen

158 § Tiedoksiantoasioita

159 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 9.12.2020 8:21
Luotu : 9.12.2020 8:18