Hallituksen kokous 17.12.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 17.12.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

147 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

148 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

149 § Tiedoksiantoasioita

150 § Vaali sairaanhoitopiirin johtajan virkaan

151 § Käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

152 § Palvelujen hinnat vuonna 2020

153 § Talousjohtajan lainannostovaltuudet vuonna 2020      

154 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano

155 § Paimion parantolan luovutus perustettavalle säätiölle

156 § Tyks erityisvastuualueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020-2025

157 § Toimialuejohtajan määrääminen Sydänkeskuksen toimialueelle

158 § Vakanssien perustaminen laboratoriotoimialueelle

159 § Työnantajaa edustavan jäsenen vaihtuminen sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa

160 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 12.12.2019 9:15
Luotu : 12.12.2019 9:12