Hallituksen kokous 17.9.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 17.9.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

98 §   Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

99 §   Pöytäkirjantarkastajien valinta

100 § Tiedoksiantoasioita

101 § Psykiatrian uudisrakennuksen tarveselvitys ja toiminnallinen suunnitelma

102 § T3-sairaalan toiminnalliset muutokset

103 § T3-hankkeen toteumaennuste

104 § Lastenpäivystyksen siirtyminen lastenklinikalle

105 § Sopimus kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamisesta ja hallinnoinnista

106 § Määräalan myynti Halikon sairaala-alueella

107 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

Muokattu : 11.9.2019 8:28
Luotu : 11.9.2019 8:25