​Hallituksen kokous 18.8.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 18.8.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

74 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

75 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

76 § Sydäntoimialueen esittely

77 § Vähemmistökielen lautakunnan raportti

78 § Tiedoksiantoasioita

79 § Sote-uudistus

80 § Valtuuston päätösten toimeenpano

81 § Vaali henkilöstöjohtajan virkaan

82 § Toimialuejohtajan määrääminen Tyksin laboratoriotoimialueelle

83 § Laboratoriotoimialueen yhteistyöryhmän muutokset

84 § Valtuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen

85 § Psykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelma

86 § Salon sairaala 2023 suunnittelutilanne ja aikataulu

87 § Paimion parantolan luovutus perustettavalle säätiölle

88 § Vapaa-ajan kiinteistön myynti

89 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 12.8.2020 11:05
Luotu : 12.8.2020 8:10