​Hallituksen kokous 19.5.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 19.5.2020 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

49 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

50 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

51 § Tiedoksiantoasioita

52 § Vuoden 2020 investointisuunnitelman muutos

53 § Sairaanhoitopiirin avaava tase 1.1.2020 Turunmaan sairaalan liikelaitoksen lakkauttamisen johdosta          

54 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

55 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2019

56 § Hallitukselle osoitettu kysymys

57 § Hallituksen varajäsenen sekä hallintojaoston varajäsenen vaali

58 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

59 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 13.5.2020 10:00
Luotu : 12.5.2020 15:49