Hallituksen kokous 20.8.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 20.8.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

87 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

88 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

89 § Tiedoksiantoasioita         

90 § Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön selvitys Paimion sairaalasta

91 § VSSHP:n kiinteistöstrategian 2017-2021 toimeenpanosuunnitelman raportointi ja päivitys vuosille 2019-2020

92 § Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistarpeet 2019–2020

93 § Länsirannikon työterveys Oy:n laajeneminen

94 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

95 § Labquality Oy:n osakkeiden myynti

96 § Oikaisuvaatimus asiakasmaksua koskevaan päätökseen

97 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

Muokattu : 13.8.2019 15:32
Luotu : 13.8.2019 15:29