Hallituksen kokous 20.9.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 20.9.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

89 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

90 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

91§ Tiedoksiantoasioita

92 § Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi sovittujen lisäkorvausten jatkaminen

93 § Määräaikaisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen

94 § Länsi-Suomen sote-valmiuskeskuksen perustaminen

95 § Johtajaylilääkärin tehtävien hoitaminen

96 § Valtuuston jäsenen vaihtuminen

97 § Valtuuston jäsenen vaihtuminen

98 § Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 14.9.2022 8:28
Luotu : 14.9.2022 8:27