​Hallituksen kokous 21.5.2019

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 21.5.2019 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

52 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
53 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
54 § Tiedoksiantoasioita
55 § Laboratoriotoimialueen esittely
56 § Tuottavuusohjelman esiselvityksen loppuraportti
57 § Ruotsinkielisen erikoissairaanhoidon palvelujen organisointi
58 § Länsirannikkostrategian päivitys
59 § Sairaanhoitopiirin johtajan kelpoisuusehtojen muutos
60 § Hallituksen varajäsenen sekä Hallintojaoston jäsenen, varajäsenen ja puheenjohtajan vaali
61 § Turunmaan liikelaitoksen johtokunnan jäsenen vaali
62 § Valtuuston asialistan hyväksyminen
63 § 2M-IT Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
64 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2018
65 § Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan täydentäminen
66 § Lääkehuoltorakennuksen korvausvastuuasia
67 § Otto-oikeuden käyttäminen 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.  

Muokattu : 15.5.2019 9:52
Luotu : 15.5.2019 9:49