​Hallituksen kokous 21.6.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 21.6.2022 klo 17.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

70 §  Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

71 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta

72 §  Tiedoksiantoasioita

73 §  Rakennus 7 korjaustöiden kvr-urakoitsijan valinta

74 §  Psykiatrian uudisrakennuksen 1-vaiheen projektijohtourakoitsijan valinta

75 §  Toimintasäännön muuttaminen, runkopalvelukeskuksen henkilöstöhallinnolliset päätösvaltuudet

76 §  CAR-T-soluterapiavalmisteiden yhteishankinta / hankintapäätöstä koskevan toimivallan siirtäminen

77 §  Vaali sairaala-apteekkarin virkaan

78 §  Talousjohtajan virkavapaus ja sijaisen valinta

79 §  Otto-oikeuden käyttäminen

80 § Microsoft-lisenssien tilaaminen puitesopimustoimittajalta (lisätty esityslistalle 17.6.2022)


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 17.6.2022 15:46
Luotu : 15.6.2022 8:24