Hallituksen kokous 21.8.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 21.6.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

70 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

71 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

72 § Tiedoksiantoasioita

73 § Osavuosikatsauksen 1-4/2018 johdosta suoritettavat toimenpiteet

74 § Vastaus Turun kaupunginhallituksen 18.6.2018 käsittelyyn koskien sairaanhoitopiirin taloutta

75 § Vakanssien perustaminen Läntisen syöpäkeskuksen organisaatioon

76 § Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

77 § Valtuuston 12.6.2018 päätösten täytäntöönpano

78 § Määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen / tietokonetomografialaitteen uusiminen Turun yliopistollisessa keskussairaalassa

79 § Valtuuston jäsenen vaihtuminen

80 § Eron myöntäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen vaali

81 § Oikaisuvaatimus hallintojohtajan vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

82 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

 

Muokattu : 14.8.2018 17:47
Luotu : 14.8.2018 17:44