​Hallituksen kokous 24.11.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 24.11.2020 klo 9.00.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

136 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

137 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

138 § Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä koskeva yleissuunnitelma (Masterplan)

139 § Runkopalvelukeskuksen perustaminen

140 § UNA Oy:n tilannekatsaus ja sopimusrakenteen päivitys

141 § Paimion parantolakokonaisuuden luovutusta koskevat asiakirjat

142 § Henkilöstöpalvelujen esittely

143 § Tiedoksiantoasioita

144 § Otto-oikeuden käyttäminen

 

Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen

 

Muokattu : 18.11.2020 7:59
Luotu : 18.11.2020 7:50