Hallituksen kokous 24.4.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 24.4.2018 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

31 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
32 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
33 § Tiedoksiantoasioita
34 § Lasten ja nuorten klinikan esittely
35 § T3-hankkeen tilannekatsaus
36 § Psykiatrian toimialueen vakanssimuutokset ja palkkaharmonisaatio
37 § Koulutusdialyysitoiminnan järjestelyt
38 § Hallituksen itsearviointikysely
39 § Otto-oikeuden käyttäminen

Internetissä on julkaistu kokouksen esityslista liitteineen.

Muokattu : 19.9.2019 14:10
Luotu : 23.4.2018 9:22