​Hallituksen kokous 24.5.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokoontuu 24.5.2022 klo 9.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

52 § Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

53 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

54 § Tiedoksiantoasioita

55 § Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2021

56 § Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021

57 § Muutokset kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon Turun toimintojen liikkeenluovutusten johdosta

58 § Muutokset kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon psykiatrian lisäresurssoinnin johdosta

59 § Sairaanhoitopiirin avaava tase 1.1.2022 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen lakkauttamisen johdosta

60 § Hallituksen jäsenen vaali ja 1. varapuheenjohtajan määrääminen

61 § Valtuutettujen tekemät aloitteet

62 § Valtuuston asialistan hyväksyminen

63 § Tutustuminen Majakkasairaalaan ja hallituksen kesäkuun kokous

64§ Otto-oikeuden käyttäminen


Internetissä on julkaistu kokouksen koko esityslista liitteineen.

Muokattu : 18.5.2022 8:18
Luotu : 18.5.2022 8:16